Logo Liceul Carol I Bicaz

Tradiție și personalitate în educația nemțeană

Liceul Carol I Bicaz

Despre unitatea de învățământ și documente utile

Ce este? | Viziune | Misiune | Conducere | Consiliu de Administrație

Profesori | Documente utile | Profil | Scurt istoric | Contact

Ce reprezintă Liceul „Carol I” Bicaz?

Liceul „Carol I” Bicaz constituie principala instituție de cultură și educație a orașului Bicaz fiind o unitate de învățământ cu o puternică personalitate și tradiție în educația nemțeană. Liceul Carol I Bicaz este un spațiu al interculturalității și al comunicării tolerante, al manifestării libere, creative și responsabile, un lăcaș al educației europene ce promovează valorile și principiile democratice.

Viziunea Liceului „Carol I” Bicaz

Liceul „Carol I” Bicaz se dorește a fi o școală modernă, compatibilă cu valorile și principiile europene, care oferă siguranță tuturor beneficiarilor serviciilor de educație și stimulează performanța, încurajând elevii să-și dezvolte armonios personalitatea, abilitățile și competențele, fiind o sursă de dezvoltare a comunității locale.

Imagine a liceului Carol I Bicaz

Misiunea Liceului „Carol I” Bicaz

Liceul „Carol I” Bicaz are misiunea de a pregăti generații competitive de elevi care să răspundă exigențelor pieței europene a muncii, învățându-i să învețe și să se autoperfecționeze continuu prin implementarea unor metode moderne de predare, centrate pe elev, la toate disciplinele și prin participarea activă a acestora la programele școlare și extrașcolare, oferind șanse egale tuturor elevilor , într-o lume în continuă schimbare.

Conducerea

 • Director: Prof. Balint Valeria
 • Director adjunct: Prof. Hrap Suzana

Consiliul de administrație

 • Balint Valeria- Președinte
 • Hrap Suzana - Membru – reprezentant cadre didactice
 • Iorga Rodica - Membru – reprezentant cadre didactice
 • Sîrbu Xenia - Membru – reprezentant cadre didactice
 • Cehan Gabriela - Membru – reprezentant cadre didactice
 • Apopei Mihai - Membru – reprezentant Primăria Bicaz
 • Matasă Iulian Traian - Membru – reprezentant Consiliu Local
 • Surdu Pavel Răzvan - Membru – reprezentant Consiliu Local
 • Ropotoaia Toader - Membru – reprezentant părinți
 • Iosifescu Gabriela - Membru – reprezentant părinți
 • Oprea Marius - Membru – reprezentant elevi
 • Mucenicu Daniel - Observator – reprezentant sindicat
 • Fîrțală Mirela - Secretar

Profesorii liceului nostru

Anisia Antonela - profesor discipline economice;
Apetroei Mihaela - profesor limba și literatura română;
Balint Valeria - profesor discipline economice;
Botezatu Carmela - profesor matematică;
Busnea Celina - profesor limba și literatura română;
Cehan Gabriela - profesor discipline prelucrarea lemnului;
Cenușă Loredana - profesor socio-umane;
Cenușă Manuela - psiholog – consilier școlar;
Constantin Carmen - profesor discipline economice;
Constantinescu Mircea - profesor religie;
Corlățeanu Raluca - profesor discipline economice;
Cotulbea Cristina - profesor religie;
Cuciuc Antonela - profesor discipline resurse naturale;
Dănilă Cezar - profesor geografie;
Diaconu Daniela - profesor educație fizică;
Dumitrașcu Roxana - profesor biologie;
Durican Oana - profesor limba engleză;
Fîrțală Mirela - profesor informatică și TIC;
Fîrțală Viorica - profesor fizică;
Hrap Suzana - profesor discipline socio-umane;
Hreniuc Elena Gianina - profesor limba și literatura română;
Huțanu Florin - profesor limba și literatura română;
Iorga Rodica - profesor chimie;
Lazăr George - profesor discipline socio-umane;
Manole Grațiela - profesor fizică;
Manolică Laura - profesor matematică;
Mirea Marinela - profesor istorie;
Mucenicu Daniel - profesor educație fizică;
Munteanu Mihai - profesor discipline prelucrarea lemnului;
Podbereschi Maria - profesor informatică și TIC;
Popescu Maria Iulia - profesor engleză;
Roșu Stefan - profesor educație plastică;
Scurtu Mihaela - profesor biologie și discipline resurse naturale;
Sîrbu Xenia - profesor istorie;
Socea Vasile - profesor matematică;
Stafie Gabriela - profesor discipline economice;
Șerban Mariana - profesor limba franceză;
Tofan Veronica - profesor discipline economice;
Țepeș Ioana - profesor chimie;
Ursuț Maria Magdalena - profesor geografie;
Uță Angela - profesor limba franceză;
Vasilache Georgeta - profesor educație muzicală;


Documente utile

Profilul actual al școlii

Liceul „Carol I” Bicaz este situat în județul Neamț, orașul Bicaz, asigurând pregătirea în învățământul liceal pentru elevii proveniți dintr-o arie geografică întinsă, cuprinzând următoarele localități: Bicaz, Tarcău, Tașca, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc, Hangu și Pângărați. Oferta de instruire este variată, echilibrată pe filierele teoretică și tehnologică ceea ce răspunde în mod eficient cererii din zonă. Profilurile uman și real oferă pregătirea în specializările matematică informatică, științe sociale și științele naturii, filiera tehnologică asigură instruirea în domeniul serviciilor, protecției mediului, iar învățământul profesional oferă calificări în domeniul economic și al prelucrării lemnului.

Este singurul liceu din zonă care asigură instruire și pentru nivelul patru de calificare și, de aceea, cursurile sunt frecventate de elevi din întreaga zonă. De altfel, aprox. 65-70 % dintre absolvenții școlilor generale din zonă frecventează cursurile liceului nostru. Școala noastră dispune de internat și cantină cu 120 locuri, o parte dintre elevi, în special cei cu domiciliul la distanță, beneficiind de cazare și masă.

Oferta cuprinde ruta directă, cu nivel patru de calificare pentru fiecare din cele șase specializări; fluxul de elevi către nivelul patru este de peste 95%. Situația este valabilă pentru anul școlar 2020-2021, an în care numărul total al elevilor este de 603, cuprinși în 24 de clase, câte șase pe nivel, cele 6 clase terminale având 6 specializări.

Școala dispune de 44 cadre didactice calificate din care 34 sunt titulare. În ultimii ani conducerea liceului, sprijinită de Consiliul local și Primărie a aplicat un plan de modernizare și reabilitare a spațiilor de învățământ și cazare care permite în prezent desfășurarea activității în condiții eficiente, stimulative pentru elevi. Sediul din str. Republicii nr. 21 a intrat într-un amplu proces de reabilitare termică, beneficiind de un proiect cu finanțare europeană.

Scurt istoric al liceului

Pe meleagurile Bicazului învățătura de carte a început să se practice în epoca medievală, școlile funcționând la început în trapezele mănăstirilor sau ale bisericilor, învățători fiind călugării sau dascălii de biserici. Atestări documentare referitoare la existența unei asemenea școli la Bicaz nu avem pentru această perioadă, ele având să apară după anul 1855 când Bicazul a devenit târg. Este normal ca odată cu acest fapt, locuitorii să pretindă înființarea unei școli care să le dea copiilor măcar o pregătire elementară, cititul, scrisul și socotitul.

Începând cu anul 1858 este atestată documentar existența unei școli la Bicaz și astfel începând din 1859 găsim o serie de cataloage pentru „Școala de băieți din satul Bicaz” aceasta însemnând că școala respectivă apăruse deja cu un an în urmă. Din anul 1859 datează și primul catalog în care învățătorul Constantin Istrate menționa la rubrica intrării în școală, 15 elevi.

Înființarea școlii din Bicaz în anul 1858 este consemnată și de către învățătorul Ion Cădere din satul Buhalnița, care într-un manuscris al său intitulat „Memoriu asupra satului Buhalnița” arată că „școli publice nu erau, afară de școlile din Bicaz și cea din Galu, înființate în 1858”. Către sfârșitul sec. al XIX-lea în anul 1881 în comuna Bicaz funcționau două școli mixte cu doi învățători, din care una la Chișirig și una în centrul comunei, în care învățau 86 de elevi.

Prin intermediul monografiei preotului Gheorghe Verșescu, tatăl „doamnei acuarelei românești” pictorul Iulia Hălăucescu, aflăm că în anul 1895, învățător la școala din Bicaz era C. Teofănescu Gribincea. După constituirea Domeniului Coroanei la Bicaz în 1884 funcționau trei școli mixte, la Bicaz, Cârnu și Tașca, cea din Bicaz este transformată în anul 1900 în școală de meserii.În anii 1918-1919, din dispoziția ministrului Al. Marghiloman în Bicaz a funcționat și o școală pregătitoare de meserii pentru fete cu două clase a câte 18 eleve. Reforma învățământului din august 1948 a reorganizat școala românească pe noi coordonate. În anul 1950 Ministerul Învățământului Public a repartizat județului Neamț sumele necesare pentru construirea școlilor de la Izvorul Muntelui, Potoci, Izvorul Alb și Buhalnița.

În 1952, în perioada când Bicazul devenise cel mai important șantier național al României prin construirea sistemului hidroenergetic și a fabricii de ciment, s-a înființat Școala profesională din Bicaz care va funcționa până în 1960, având sediul în cartierul Dodeni. În anul 1953 a luat ființă liceul din Bicaz mai întâi cu secția serală iar în anul 1954 a luat ființă liceul cu învățământ cursuri de zi. Chiar de la început liceul din Bicaz s-a afirmat ca o unitate de învățământ de elită în cadrul regiunii Bacău prin activitatea unei valoroase pleiade de profesor: soții Emilia și Cicerone Gheorghiu, Vasile Țifui, Valeriu Popa, Mihai Lupușoru,, Virgiliu Radulian, Mihai Mancaș.

În 1964 s-a construit noul sediu al liceului cu 16 săli de clasă, actualul sediu al Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Bicaz În anul 1969 liceul s-a desprins de școala generală și a început să funcționeze ca unitate de învățământ distinctă cu buget propriu. Până în anul 1977 Liceul din Bicaz a avut statut de Liceu Teoretic. Din acel an 1977, de la 01 septembrie, Liceul real-umanist Bicaz, devine Liceul Industrial pentru materiale de construcții, având clase de electrotehnică, mecanică, operatori lianți, mineri și școală profesională pregătind prioritar forță de muncă pentru fabricile de ciment din România.

În urma evenimentelor din decembrie 1989, Liceul nostru a redevenit Liceul teoretic, pentru ca ulterior, având pe lângă clasele de matematică-informatică, științe ale naturii, umanist-filologie și clase de filieră tehnologică, silvic, economic și școală de arte și meserii, să poarte denumirea de Grupul Școlar Bicaz. Din toamna anului 2012 poartă denumirea de Liceul Teoretic Bicaz, iar din anul școlar 2014-2015 a dobândit denumirea de Liceul „Carol I” Bicaz. În anul 2023, școala noastră va sărbători împlinirea a 70 de ani de la înființare, prilej cu care vor fi invitați foști absolvenți, astăzi oameni de vază ai societății, precum și foști profesori ai liceului.